W dniach 16-23 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II odbył drugą pielgrzymkę do Polski. Odwiedził Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny oraz Kraków. 

Jego wizytę wspomniała dziś ambasador USA w Polsce. 

- 37 lat temu Papież Jan Paweł II odwiedził Polskę w czasie okrutnego stanu wojennego. Dał Polakom nadzieję i siłę aby kontynuować walkę o wolność, prawdę i sprawiedliwość. Dziś wspominamy odwagę Papieża aby przeciwstawić się komunizmowi

- napisała na Twitterze Georgette Mosbacher.