Ogółem przebadano dotąd 1 mln 221 tys. 133 próbki pobrane od 1 mln 103 tys. 330 osób.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 30 195 osób, z których 1 272 zmarło, a 14 654 wyzdrowiało.