Pierwszy to projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, który określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program - jak czytamy na stronach Ministerstwa Infrastruktury - "zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych, a realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych".

Drugi projekt, to "Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku". Jego celem jest stworzenie sprawnego systemu transportowego obszaru Podtatrza, poprawiającego jego dostępność komunikacyjną, sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi, ograniczającego wpływ na środowisko i zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańcom.