Na konferencji prasowej we Wrocławiu komitet oraz ideę jego powołania przedstawiła europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa, która podkreśliła, że honorowy komitet poparcia urzędującego prezydenta utworzyli "znaczący ludzie i autorytety".

Honorowy komitet poparcia prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach 28 czerwca zawiązało kilkadziesiąt osób, w tym ludzie nauki, artyści, samorządowcy, związkowcy, działacze społeczni, duchowni i przedstawiciele chrześcijańskich stowarzyszeń.

Beata Kempa dodała, że prezydent Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem w tych wyborach prezydenckich - prowadzi sprawy naszego kraju zarówno w kwestii polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej w sposób, profesjonalny, perfekcyjny i z absolutną kultura osobistą.

"A przede wszystkim jest to człowiek, który kocha Polskę i kocha swój naród"

- powiedziała.

"My tutaj na Dolnym Śląsku, patrząc na rozwój sytuacji w kraju i Europie, chcemy wyrazić swoje poparcie dla działań pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wiemy, że przed naszym krajem jest bardzo wiele wyzwań, wiele krajów boryka się z pandemią. Chcemy udzielić tego wsparcia panu prezydentowi, by czuł, że on to wsparcie ze strony Wrocławia i Dolnego Śląska zawsze będzie miał" 

- mówiła.

Podkreśliła, że to wsparcie jest o tyle ważne, że prezydent jako głowy państwa troszczy się o bezpieczeństwo w naszym kraju, ochronę zdrowia i pomyślność rodzin i całego narodu.

Członkowie honorowego komitetu poparcia prezydenta Dudy napisali w swojej deklaracji:

"Służba pana prezydenta Andrzeja Dudy dla Rzeczypospolitej Polskiej to czas sukcesów na arenie międzynarodowej, wsparcia dla rodzin i obrony podstawowych wartości. Wyrażamy przekonanie, że tylko pod przywództwem pana prezydenta Andrzeja Dudy możliwa jest kontynuacja dzieła, które od 2015 roku realizuje przy wsparciu milionów Polaków. Polska za prezydentury Andrzeja Dudy to kraj silny, suwerenny, nowoczesny, szybko rozwijający się gospodarczo i broniący wartości rodzinnych".

W imieniu przedstawicieli komitetu głos zabrał przewodniczący dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso, który podkreślił, że silną stroną prezydenta Dudy jest dotrzymywanie danego słowa.

"Jego domeną, mocną stroną jest dotrzymywanie słowa. Za to niezwykle sobie cenię pana prezydenta Dudę, bo dotrzymywanie słowa w polityce to jest rzadka cecha. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda całym swoim działaniem w tej kadencji wskazał, że jest człowiekiem honoru i na takiego człowieka będę głosował"

- powiedział Kimso.

Deklarację poparcia przekazano ministrowi kancelarii prezydenta RP Andrzejowi Derze, który dziękował w imieniu prezydenta Dudy za poparcie i podkreślił, że dla prezydenta bardzo ważne są takie gesty.

"To jest bardzo ważna rzecz, bo wynikająca z serca. To jest społeczny, oddolny komitet poparcia. To nie jest tak, że ktoś odgórnie coś robi, tylko sami ludzie się skrzyknęli – że tak kolokwialnie powiem – i chcieli tego poparcia udzielić. Za to poparcie, za te piękne słowa, która są na tej deklaracji, chciałbym w imieniu pana prezydenta bardzo serdecznie podziękować"

- powiedział minister Dera.