Chcesz zagłosować za granicą? Termin rejestracji mija już jutro. Sprawdź, co musisz zrobić

Termin rejestracji udziału w wyborach prezydenckich dla Polaków przebywających poza granicami kraju upływa już w nadchodzący wtorek. Sprawdź, co musisz zrobić, by móc zagłosować za granicą.

zdjęcie ilustracyjne
fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Tegoroczne wybory prezydenckie dla obywateli polskich przebywających poza granicami kraju odbędą się drogą korespondencyjną.

Spodziewana jest rekordowa frekwencja wyborcza, ponieważ tym razem wiele osób, które nigdy nie głosowały z racji niemożności dotarcia do okręgu wyborczego, teraz będzie mieć szansę wypełnienia obowiązku obywatelskiego.

W Stanach utworzono szereg obwodów do głosowania, gdzie Polonia oraz przebywający za oceanem z wizytą, będą mogli oddać głos.

W USA wybory odbędą się w sobotę 27 czerwca. Aby wziąć udział w wyborach, ważne, aby zarejestrować się na stronie ewybory.msz.gov.pl do wtorku 16 czerwca włącznie.

Wszyscy zarejestrowani otrzymają pocztą karty do głosowania, które będą musieli odesłać do placówki konsularnej.

Zarejestrowani przed 10 maja, muszą wypełnić formularz w internecie. Nie rejestrują się ponownie, jedynie zgłaszają chęć głosowania korespondencyjnego, potrzebny jest PESEL oraz ważny paszport polski. Ci, którzy mają trudności z załatwieniem tego za pośrednictwem internetu, mogą zadzwonić do konsulatu.

Co należy zrobić, by móc zagłosować za granicą? Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało dokładny poradnik:

Żeby zagłosować za granicą, musisz być wpisany do spisu wyborców sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania. Jeżeli byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziesz mógł zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniłeś miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzasz głosować korespondencyjnie, to powinieneś najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiłeś zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli Cię ze spisu wyborców, natomiast jeżeli zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Jeżeli nie wpisywałeś się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to możesz zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wpisze Cię do spisu wyborców na podstawie Twojego osobistego zgłoszenia (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Zachęcamy do samodzielnego zgłaszania się poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY

W zgłoszeniu musisz zawrzeć:

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)
Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Zgłoszenie możesz wysłać do 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

 

 

Źródło: niezalezna.pl, msz.gov.pl

#wybory prezydenckie

Małgorzata Schulz/Los Angeles
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo