Dzięki niemu „Czerwone Zagłębie” straciło komunistyczne pazury. „Jest czerwone ale od miłości”

Abp Karol Wojtyła uczestniczył w Sosnowcu w obchodach milenijnych Chrztu Polski. Historyk prof. Ryszard Terlecki twierdzi, że to właśnie tu dowiedział się, że wkrótce zostanie kardynałem. Ks. biskup Adam Śmigielski, pierwszy metropolita diecezji sosnowieckiej, powiedział po pielgrzymce Jana Pawła II do Sosnowca 14 czerwca 1999 r., że "Zagłębie jest czerwone, ale od miłości Boga".

Agnieszka Kołodziejczyk

Kard. Karol Wojtyła odwiedzał Zagłębie (i Ziemię Olkuską, która jest częścią diecezji sosnowieckiej), wielokrotnie

- zwraca uwagę społecznik Piotr Dudała, wiceprzewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Sosnowcu.

Z przekazów ustnych wiemy, że kard. Wojtyła wraz ze swoimi studentami bywał m.in. w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Kluczach, Chechle. Kilkakrotnie odwiedzał Olkusz. W 1967 r. przewodniczył uroczystościom z okazji 200-lecia kanonizacji Jana Kantego, a w 1973 r. obchodom nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Był również w Sosnowcu. Choć to przez wiele lat objęte było zmową milczenia. 

Obchody milenijne dla Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska odbyły się w Sosnowcu z rocznym opóźnieniem 20 i 21 maja 1967 r. Głównym powodem był brak pozwolenia ze strony władz. Jak zwraca uwagę sosnowiecki działacz społeczny Artur Ptasiński niestety, nie obyło się bez incydentów powodowanych przez „aktyw robotniczy” oraz rozmaitych utrudnień zaplanowanych przez władze partyjne i Milicję Obywatelską. Władza zamierzała udowodnić, że Zagłębie było, jest i pozostanie „czerwone”, dlatego do przeciwdziałania sosnowieckim obchodom zaangażowano aparat bezpieczeństwa. Na ulicach pojawiły się też "bojówki". Opisuje je w swoich zapiskach kard. Stefan Wyszyński. W Sosnowcu miało miejsce jeszcze jedno ważne dla przyszłego Papieża wydarzenie.

Historyk, prof. Ryszard Terlecki twierdzi, że to właśnie tu Karol Wojtyła został poinformowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, że On również wkrótce zostanie kardynałem

- dodaje Piotr Dudała.

W 1967 r. nawiedził również parafię św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach i tworzącą się wspólnotę w Jaworznie – Osiedlu Stałym, (uczestniczył też w czasie uroczystości wprowadzenia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy do tej świątyni). W 1968 r. wraz z prymasem Wyszyńskim i biskupem częstochowskim, Stefanem Baryłą dokonał koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej w bazylice w Dąbrowie Górniczej. 

Powstaje diecezja sosnowiecka

Ojciec Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. powołał diecezję sosnowiecką. Stolicą nowo utworzonej diecezji został Sosnowiec, katedrą - natomiast sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP. 14 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II spotkał się z wiernymi diecezji. W liturgii wzięło udział ok. 320 tys. osób. Papież odprawił Liturgię Słowa mówiąc o ludzkiej pracy. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii, nie tylko Sosnowca, ale całego Zagłębia Dąbrowskiego. Ks. biskup Adam Śmigielski, pierwszy metropolita sosnowiecki powie później, że "Zagłębie jest czerwone, ale od miłości Boga".

Dość szybko miejsce zaczęto nazywać Placem Papieskim. Pojawił się tu również krzyż. Po śmierci Jana Pawła II, zaczęli gromadzić się przy nim mieszkańcy Zagłębia. Szacuje się, że Wielkiemu Polakowi oddało cześć ponad 80 tys. osób. Kilka dni później staraniem księży z zagórskiej parafii św. Joachima, przy wsparciu Straży Pożarnej oraz wolontariuszy, obok krzyża ustawiono wykonaną z masy żywicznej figurę papieża. W 2005 r. plac otrzymał oficjalną nazwę Placu im. Papieża Jana Pawła II. W tym samym czasie podjęto decyzję o budowie pomnika, który uroczyście odsłonięto 14 czerwca 2006. Mierząca 4,5 m rzeźba o wadze 1345 kg autorstwa Jana Funka została umieszczona na postumencie takiej samej wysokości

- wylicza Artur Ptasiński. 

Później dobudowano jeszcze tzw. barkę, która obecnie stanowi podstawę pomnika. Barka ma 40 m długości, 13,5 m szerokości i powierzchnię 385,3 m kw. Na burcie statku umieszczono 24 herby miast i gmin diecezji sosnowieckiej. Plac pełni funkcje sakralne i rekreacyjne. Jest tu także Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II – na 104 tablicach umieszczono informacje dotyczące podróży zagranicznych Papieża - Pielgrzyma. Przygotowano tu także trzy specjalne lampy, biała przypomina o dacie wyboru Karola Wojtyły na papieża, czerwona o zamachu na placu św. Piotra w Rzymie, niebieska o utworzeniu diecezji sosnowieckiej.

Pamięć jest ciągle żywa

W Sosnowcu jest wiele miejsc upamiętniających Polskiego Papieża. Karol Wojtyła jest patronem SP nr 8. Imię Jana Pawła II nosi rondo pobliżu Placu Papieskiego oraz Centrum Pediatrii w Sosnowcu-Klimontowie (przy wejściu głównym usytuowany jest Jego pomnik). W katedrze przechowywany jest kielich mszalny podarowany przez papieża bp. Śmigielskiemu, a w diecezjalnym archiwum znajduje się opatrzona papieskim podpisem bulla, erygująca diecezję sosnowiecką. W kościele NMP Różańcowej w Klimontowie przechowywane pamiątki, związane z sosnowiecką pielgrzymką św. Jana Pawła II: krzyż z ołtarza polowego oraz mszał, z którego korzystał podczas uroczystości na pobliskim placu. W kościele św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu znajduje się papieski tron i korona na figurę NMP Zagórskiej Królowej Rodzin. Za kościołem, na terenie drogi krzyżowej, ustawiono pierwszy, wykonany z masy żywicznej pomnik. Umieszczono tu również kamienne tablice z tekstem homilii, którą wygłosił Papież podczas spotkania z wiernymi.

Pamięć o Janie Pawle II wciąż jest żywa. Gdybyśmy z podobną gorliwością potrafili wsłuchać się w słowa, zrozumieć i wcielić w czyn to, co chciał nam przekazać

- ocenia Artur Ptasiński.


 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Jan Paweł II

Agnieszka Kołodziejczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo