Jak podało Ministerstwo Finansów, w trakcie nieformalnej wideokonferencji ECOFIN ministrowie podsumowali dotychczasowe działania oraz omówili kolejne, konieczne dla ożywienia gospodarczego UE.

Unia Europejska potrzebuje szybkiej i adekwatnej reakcji na kryzys wywołany epidemią COVID-19. Tu potrzebne są wszechstronne działania, obejmujące obszary wymagające inwestycji i reform. To przykładowo energia, opieka zdrowotna, edukacja, farmacja, biotechnologia czy rolnictwo.
- podkreślił minister Kościński.

Polska, która ma być trzecim największym odbiorcą funduszy z przewidzianej przez KE puli 750 mld euro, popiera działania podejmowane w reakcji na kryzys wywołany pandemią. Cześć krajów, również z naszej części Europy, krytykuje jednak propozycje Komisji.

Holandii czy Austrii nie podoba się przewaga bezzwrotnej pomocy nad pożyczkami, a Czechy czy Węgry krytykują metodę rozdziału środków. Część krajów uważa, że trzeba stawiać więcej warunków dla tych, którzy mieliby dostawać pomoc.

Minister finansów Węgier Mihaly Varga krytykował po posiedzeniu, że przy podziale funduszy KE zaproponowała rozwiązania niekorzystne dla państw członkowskich o niższych dochodach.

Części krajów tzw. nowej Europy plan odpowiada.

Uważamy, że podział pomiędzy grantami i pożyczkami jest odpowiedni. Potencjalne warunki i możliwe kryteria nie powinny mieć wpływu na efektywność tego programu.
- powiedział na konferencji prasowej podsumowując telekonferencję minister finansów sprawującej prezydencję Chorwacji Zdravko Marić.

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis relacjonował, że przedstawiciele państw członkowskich pytali o całkowity rozmiar instrumentu, balans między grantami i pożyczkami, klucz dystrybucji środków, czy warunkowość związaną z ich przyznawaniem.

Dziś mieliśmy pierwszą dyskusję w tej sprawie na poziomie ministrów. Oczywiście są różnego rodzaju pytania.
 - przyznał Dombrovskis.

Jak zaznaczył Kościński, należy zadbać o rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca pracy i tworząc nowe, ale jednocześnie skoncentrować się na reformach i inwestycjach zwiększających produktywność w UE, wypełniających luki infrastrukturalne czy sprzyjających transformacji cyfrowej i klimatycznej.

Musimy jednak przy tym uwzględniać możliwości i szczególne uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich. W tym zakresie ważna jest rola budżetu UE, a propozycje KE dotyczące nowej perspektywy finansowej idą w dobrym kierunku i Polska popiera dalsze prace nad nimi w celu ich szybkiego przyjęcia.
- stwierdził szef resortu finansów.

Minister Kościński wziął też udział w dorocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), odbywającym się po spotkaniu ECOFIN.

Według Ministerstwa Finansów, podczas spotkania podsumowano działania EBI z ostatniego roku i przyjęto sprawozdania Komitetu Audytu. Dyskutowano też o kierunkach rozwoju Banku, a także aktualnych wyzwaniach stojących przed EBI, zwłaszcza związanych z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Kościński podkreślił znaczącą rolę Banku dla rozwoju naszego kraju, jak również dla gospodarek krajów unijnych, w kontekście wspierania rozwoju gospodarczego, łagodzenia skutków kryzysu oraz inwestycji pokryzysowych.