Projektem ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie dwustopniowych przedemerytalnych dodatków dla funkcjonariuszy podległych MSWiA, rząd zajmował się na wtorkowym posiedzeniu. Dodatki mieliby otrzymywać najlepsi funkcjonariusze, którzy zdecydowaliby się pozostać w formacji.

O przyjęciu projektu przez rząd poinformował szef MSWiA. "Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany. Mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie w sierpniu" – podkreślił Kamiński.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydowaliby się pozostać w formacji. Proponowane przepisy wzmocniłyby również ochronę prawną funkcjonariuszy policji i SG.

Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby. Mieliby je otrzymać najlepsi funkcjonariusze, z rekomendacją przełożonych.