W Sądzie Najwyższym trwa posiedzenie ws. immunitetu sędziego Igora Tulei

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trwa dziś przed południem posiedzenie ws. uchylenia immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Pełnomocnik sędziego Tulei złożył wniosek o wyłączenie sędziego rozpatrującego sprawę.

/ By Ralf Lotys (Sicherlich), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85145110

Posiedzenie, które rozpoczęło się w Sądzie Najwyższym po godz. 9, toczy się z wyłączeniem jawności. Sprawę rozpatruje sędzia Jacek Wygoda z Izby Dyscyplinarnej. Na sali rozpraw jest prokurator i pełnomocnicy sędziego Tulei. Sam sędzia Tuleya jest nieobecny, nie ma jednak obowiązku obecności.

Nie wiadomo, jak długo potrwa posiedzenie. Kilkanaście minut po jego rozpoczęciu ogłoszono przerwę. Pełnomocnik sędziego Tulei reprezentujący go na tym posiedzeniu, mec. Jacek Dubois, poinformował dziennikarzy, że złożył wniosek o wyłączenie sędziego Wygody i całej Izby Dyscyplinarnej z tej sprawy.

"Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uchwałą trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem i osoby w niej zasiadające nie mają uprawnień sędziów, zatem nie są władni rozpatrywać tej sprawy. Pierwszym oczywistym wnioskiem, który został złożony, to wniosek o wyłączenie sędziego i przekazanie sprawy do innej Izby SN będącej władną rozpatrywać sprawę"

- powiedział mec. Dubois.

Część "nadzwyczajnej kasty" absurdalnie argumentuje, że Izba Dyscyplinarna nie powinna zajmować się sprawą sędziego Tulei w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi m.in. o orzeczenie z początku kwietnia, w którym unijny trybunał postanowił zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony.

Na wątpliwości te w końcu maja odpowiedział rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Jego zdaniem, postępowanie w sprawie immunitetu sędziego Tulei nie jest objęte postanowieniem zabezpieczającym. "Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Sprawa immunitetowa nie jest sprawą dyscyplinarną, jest sprawą karną" - mówił sędzia Stępkowski.

Prokuratura wniosła o pociągnięcie sędziego Tulei do odpowiedzialności karnej w lutym. Powodem wniosku jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Jak informowała prokuratura, w związku tymi zdarzeniami od stycznia 2018 r. w Prokuratorze Krajowej prowadzone jest postępowanie, dotyczące niedopełnienia przez sędziego obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień i bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik przekazywała PAP, że ewentualne uchylenie immunitetu sędziemu pozwoli na przedstawienie mu zarzutów. Według prokuratury, zezwolenie przez sędziego mediom na rejestrację ogłoszenia postanowienia naraziło prawidłowy bieg dalszego śledztwa. "W rezultacie, kolejni świadkowie przesłuchiwani przez prokuratora w toku kontynuowanego postępowania mogli poznać treść zeznań przesłuchiwanych wcześniej osób i wiedzieli, w jakiej sprawie mają składać zeznania" - prok. Bialik.

Wniosek prokuratury o pociągnięcie Tulei do odpowiedzialności karnej spotkał się z krytyką ze strony części środowiska prawniczego. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wezwało sędziów w całej Polsce do przerwania we wtorek rano na pół godziny prowadzonych przez nich rozpraw w geście solidarności z sędzią.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#SN #Igor Tuleya #Prokuratura Krajowa

mz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo