Podkreślił, że tajemnica Trójcy Przenajświętszej pokazuje, że Bóg jest miłością, która zaprasza człowieka do jedności ze sobą.

Jako święto liturgiczne uroczystość ta została wprowadzona około XII wieku, zaś oficjalne została uznana w całym Kościele w wieku XIV. W Kościele katolickim oraz kościołach protestanckich obchodzona jest w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, natomiast w Kościołach wschodnich, a więc prawosławnym i grekokatolickim przeżywana jest 49. dnia po Wielkanocy.

W kościołach prawosławnych w Dniu Trójcy Świętej odprawiane są jedne z najbardziej uroczystych w roku mszy świętych; podłogi w cerkwiach ściele się świeżo skoszoną trawą, a ikony przyozdabia brzozowymi gałązkami; na drugi dzień, w poniedziałek świętuje się Dzień Ducha Świętego.

Ks. prof. Mejzner podkreślił, że "prawda o tajemnicy Trójcy Świętej, a więc o tym, że Bóg ma jedną naturę, ale jest w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie oznacza, że istnieje trzech bogów". Dogmatyczne wyrażenie tej prawdy jest zasługą dwóch pierwszych soborów w Kościele. Jeden odbył się w Nicei w 325 roku, a drugi 381 roku w Konstantynopolu. "To, dlatego, podczas świątecznych mszy św. odmawiane jest credo nicejsko-konstantynopolitańskie" - zauważył.

Zaznaczył, że poznanie Trójcy Świętej, a więc wewnętrznej istoty Boga, stało się możliwe tylko dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa - Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

- Jego życie to objawienie Jego relacji z Ojcem i zapowiedź daru Ducha Świętego. Chrystus objawił tajemnicę Trójcy Świętej. m.in. w chwili wniebowstąpienia, mówiąc do swoich uczniów >>Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego<<. Słowa te wskazują, że Bóg nie jest monolitem, ale że w samym Bogu trwa nieustannie dialog miłości

 - powiedział duchowny.

Stwierdził, że nie da się językiem ludzkim wyrazić prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Dlatego ojcowie Kościoła oraz święci tłumacząc ją używali obrazów i przenośni.

- Św. Augustyn porównywał tę tajemnicę do natury świata wewnętrznego człowieka, który ma wolę, intelekt i pamięć – trzy władze, które nieustannie ze sobą współpracują – powiedział duchowny.

Z kolei św. Jan Paweł II mówił, że obrazem Boga w Trójcy Świętej może być rodzina.

- Miłość mężczyzny i kobiety, którzy składają sobie nawzajem dar z siebie, owocuje nowym życiem, nową osobą, jaką jest dziecko. Ta jedność miłości i życia, będąca relacją ojca, matki i dziecka jest jakimś obrazem Trójcy Świętej

 – powiedział ekspert.

Podkreślił, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest zaproszeniem do otwarcia na tajemnicę Boga, który jest zupełnie inny, niż człowiek sobie wyobraża.

- Jest także przypomnieniem, że Bóg jest miłością, która zaprasza człowieka do komunii ze sobą - powiedział ks. prof. Mejzner.

Zauważył, że interesującym wyrazem tej tajemnicy jest ikona Andrieja Rublowa powstała na początku XV wieku dla ławry Troicko-Siergiejewskiej.

- Przedstawia ona trzech aniołów wpisanych w okrąg, który symbolizuje idealną równość. Linia sylwetek bocznych postaci układa się w kształt kielicha, zaś ich skrzydła są ze sobą połączone, co daje symbol wspólnoty i jedności. Siedząc przy stole postacie te zapraszają widza, by wszedł do środka, by przez wiarę włączył się w tę wspólnotę Osób Bożych poprzez modlitwę, kontemplację i swoją miłość – powiedział duchowny.

Klasycznymi źródłami teologii chrześcijańskiej o Trójcy Świętej są traktaty „O Trójcy Świętej (De Trinitate)” Augustyna z Hippony i Hilarego z Poitiers oraz Suma Teologiczna św. Tomasza z Akwinu.