- Nasze służby sanitarne oraz odpowiednie międzynarodowe instytucje lotnictwa pasażerskiego już potwierdziły, iż lotniska w Portugalii spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i będą gotowe do pełnego wznowienia ruchu lotniczego

- dodał Costa.

Dzisiejsza uroczystość służyła też podziękowaniu przez premiera firmie Vinci, że w okresie epidemii nie zrezygnowała z zamiaru wybudowania drugiego lotniska w stołecznej aglomeracji. Inwestycja ta, jak przypominają komentatorzy, zagraża położonemu w okolicach Montijo, gdzie planowane jest lotnisko, rezerwatowi przyrody.

Media odnotowują, że deklaracja premiera Costy przeczy poniedziałkowemu oświadczeniu szefa MSW Eduardo Cabrity, który stwierdził, że władze Portugalii opowiadają się za otwarciem granic z Hiszpanią dopiero od lipca.