Chodzi o rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W czasie drugiego czytania w dniu 28 maja zostały zgłoszone 144 poprawki. W trakcie prac komisji 2 i 3 czerwca wycofano 18 poprawek. Z pozostałych poprawek komisja rekomenduje przyjęcie 28, resztę komisja rekomenduje, aby odrzucić

 - powiedział Kowalczyk.