- Mam zaszczyt inauguracji drugiej edycji nagrody, która wręczana jest osobom o szczególnych zasługach dla budowy pewnej nowej jakości w polityce europejskiej. Nowej jakości, która ma łączyć, na zasadzie synergii, siłę wszystkich państw, które leżą między trzema morzami: Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim i Morzem Czarnym - rozpoczął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, inaugurując dzisiejszą galę.

Jak tłumaczył, w historii Europy nigdy nie było takiego momentu, w którym doszło by do takiego połączenia wysiłków w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej. - To coś, co ma stworzyć nową jakość. W pewnej mierze nowy polityczny kształt Europy. Kształt bardziej sprawiedliwy, jednocześnie bardziej sprzyjający temu, co będzie budowało trwałe bezpieczeństwo. Dążymy do uwzględnienia interesów wszystkich - najpotężniejszych, wielkich, mniejszych i najmniejszych - podkreślił.

Stąd  -jak mówił- wielkie znaczenie tego przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie to ma swoją historię, którą kiedyś określano jako ideę prometejską. To nie jest dokładnie to samo, co rozumiano poprzez to określenie przed dziesięcioleciami. Mimo wszystko podobieństwo jest bardzo wyraźne. Odnosi się do tego wszystkiego, co zostało tu powiedziane, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo. Chodzi o to wszystko, co odnosi się do sytuacji obywateli - ich wzajemnego poznawania się, odnosi się do świadomości wspólnoty. Ta potrzebna jest, by ten plan był trwały. By współtworzył nowy polityczny kształt naszego kontynentu

- przypomniał lider Zjednoczonej Prawicy.

Wskazał, że człowiekiem, który podjął działania praktyczne, zmierzające do realizacji tego planu, i znalazł w tym wybitnych partnerów, był jego świętej pamięci brat, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

- Mógł działać w tym kierunku krótko. Przedwczesna śmierć, tragedia smoleńska, przerwała te działania. Dziś po latach wróciliśmy do nich

- przyznał.

Podsumowując powiedział, że „bardzo dobrze się stało, że ogłaszane dziś nagrody to inicjatywa oddolna”.

- Inicjatywa związana z pamięcią mojego świętej pamięci brata. Dziś jesteśmy na dobrej drodze, by te efekty zaistniały w sferze faktów, nie idei. Mam nadzieję, że to, co stanie się dziś, będzie znaczącym krokiem w tym kierunku

- podkreślił Jarosław Kaczyński, zwracając się do widzów wydarzenia.