Przed głosowaniem o wotum zaufania doszło do głosowania, by sprawdzić kworum. Udział w nim wzięła wystarczająca ilość parlamentarzystów (449). Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 235 posłów, przeciwko - 219, dwóch się wstrzymało.

Głosowanie poprzedziły także emocjonujące wypowiedzi, kiedy głos zabierali przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Dyskusji przysłuchiwał się przez jakiś czas prezydent Andrzej Duda. Z kolei po odpowiedzi na pytania posłów, premier Mateusz Morawiecki odwołał się do przypadających na dzisiaj dwóch rocznic - pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych po upadku komunizmu i do rocznicy "nocnej zmiany" - nocnego odwołania rządu premiera Jana Olszewskiego.

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, wniosek o wotum zaufania dla rządu poparło 235 posłów PiS; przeciw opowiedziało się 134 posłów KO, 48 posłów Lewicy, 28 parlamentarzystów klubu PSL-Kukiz15 i 9 posłów Konfederacji.

Od głosu wstrzymało się dwóch posłów: Marek Dyduch (Lewica) i Ryszard Galla (niezależ., Mniejszość Niemiecka); nie głosowali dwaj posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak i Robert Winnicki oraz dwaj posłowie klubu PSL-Kukiz15: Czesław Siekierski i Zbigniew Ziejewski.