W czwartek premier Mateusz Morawiecki poprosił Sejm o wotum zaufania dla rządu.

Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a w wypadku zgłoszenia wniosku w trakcie posiedzenia Sejmu - w czasie jego trwania.

Debata nad wnioskiem obejmuje wyłącznie zadawanie pytań Prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania.

Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, klub Koalicji Obywatelskiej 134 posłów, klub Lewicy 49 posłów, klub Koalicji Polskiej - PSL-Kukiz15 30 posłów, koło poselskie Konfederacji 11 posłów. W Sejmie zasiada 1 poseł niezrzeszony.