Sąd Rejonowy w Moskwie w poniedziałek rozpatrzy wniosek stowarzyszenia Memoriał dotyczący obławy augustowskiej, czyli niewyjaśnionego do tej pory mordu na 592 działaczach podziemia niepodległościowego w Polsce latem 1945 roku.

Będzie to pierwszy przypadek, gdy sąd w Rosji zajmie się tą zbrodnią, popełnioną przez SMIERSZ, czyli stalinowski kontrwywiad wojskowy.

14 lutego bieżącego roku Memoriał, organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka i dokumentująca stalinowskie zbrodnie, skierował do Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej (GPW FR) wniosek o zrehabilitowanie 14 osób jako ofiar represji politycznych, zaginionych bez śladu po zatrzymaniu w lipcu 1945 r. w Lasach Augustowskich.

28 maja rosyjska prokuratura wojskowa odmówiła zrehabilitowania tych osób, uzasadniając to tym, że „w organach archiwalnych nie ma akt postępowań karnych przeciwko tym obywatelom Polski”, w związku z czym „brak jest podstaw do ich rehabilitacji”.

Pacyfikacja Suwalszczyzny przez NKWD i Armię Czerwoną rozpoczęła się 12 lipca 1945 r. W jej wyniku zatrzymano 2 tys. osób, prawie 592 podejrzewanych o powiązania z podziemiem niepodległościowym wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu. Historycy uważają te wydarzenia za największą po drugiej wojnie światowej, niewyjaśnioną dotąd zbrodnię dokonaną na Polakach.