"Lata świetności parku Helenów przypadają na koniec XIX i początek XX wieku. Wtedy to znajdowały się w nim restauracje, wieża widokowa, czy pawilon teatralny. Po stawach można było pływać łódkami, a na brzegu podziwiać zwierzyniec, w którym trzymano nawet niedźwiedzia. Chcemy parkowi przywrócić część tamtego bogactwa (...) i możliwie bliski oryginalnemu wygląd. Pod koniec kwietnia podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie odnowy Helenowa. Niebawem zaś ogłosimy przetarg na wykonawcę rewaloryzacji parku"

- poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Rewitalizacja parku Helenów ma obejmować zarówno podstawowe prace - remont alejek, małej architektury czy pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej, ale też poważniejsze inwestycje, w tym remont drewnianego pawilonu dawnej restauracji Anstadtów – fabrykantów, którzy przed blisko 150 laty ufundowali park.

Prezydent Łodzi zapowiedziała, że obiekt odzyska swoją gastronomiczną funkcję. W parku zaplanowano też przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych – amfiteatr z widownią na skarpie, gdzie organizowane będą spektakle, koncerty i plenerowe pokazy filmowe. Plany te powstały podczas spotkań konsultacyjnych z łodzianami zorganizowanych na przełomie sierpnia i września 2018 r.

Całkowita wartość projektu rewitalizacji parku Helenów to ponad 6 mln zł, z czego 89 proc. stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego. Ogłoszenie przetargu na projekt zaplanowane jest na czerwiec, natomiast przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych zostanie ogłoszony w połowie 2021 r.

Park Helenów został założony w latach 80. XIX wieku przez łódzkiego przemysłowca Karola Anstadta na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki. W 1885 roku został udostępniony publiczności, jednak nie wszyscy ówcześni łodzianie mogli sobie pozwolić na korzystanie z jego atrakcji, gdyż wstęp był płatny. Były tam stawy z przystanią dla łódek, wodotryski i kaskada na skarpie, różane aleje, zwierzyniec, a poza tym muszla koncertowa, wieża widokowa i infrastruktura sportowa.

Ślady dawnej świetności tego miejsca można znaleźć w literaturze. Bohater "Ziemi Obiecanej" Karol Borowiecki na sekretne schadzki z Lucy Zuckerową umawiał się w grocie w parku Helenów; bywał tu często także Julian Tuwim, o czym po latach wspominał w "Kwiatach Polskich".

Od 1946 r. park jest własnością miasta. Jego wschodnia część, na której znajdowały się tereny sportowe, stanowi obecnie obiekt Klubu Sportowego "Społem".