Ugoda dotyczy spłaty pożyczki w wys. 9 mln euro zaciągniętej w 2014 roku przez RN w banku First Czech-Russian Bank (FCBR).

Obecnie zadłużenie francuskiej partii, która zmieniła tymczasem nazwę z Frontu Narodowego na Zjednoczenie Narodowe, znajduje się w posiadaniu rosyjskiej firmy Awiazapczast. Firma, prowadzona przez byłych rosyjskich żołnierzy, specjalizuje się w produkcji części zamiennych do samolotów.

Pytany o zawartą ugodę skarbnik RN Wallerand de Saint Just nie chciał jej komentować.

Według informacji uzyskanych w sądzie przez AFP tekst ugody zostanie opublikowany w ciągu pięciu dni roboczych.

Firma pozwała RN za niespłacenie pożyczki w wysokości ponad 734 mln rubli (ok. 9,6 mln euro), zaciągniętej w 2014 r. Zgodnie z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej sądu Awiazapczast złożył 10 grudnia skargę przeciwko RN, który został powiadomiony o tej procedurze drogą pocztową 25 grudnia.

W marcu 2016 roku dług RN został przekazany rosyjskiej firmie Conti wynajmującej samochody, na krótko przed likwidacją banku FCBR w lipcu 2016 r., a następnie firmie Awiazapczast.

Skarbnik RN Wallerand de Saint-Just zapewnił na początku lutego, że jego partia ma „dobre stosunki” ze swoim wierzycielem i że „jest w trakcie spłacania” pożyczki.

Zjednoczenie Narodowe ma obecnie poważne trudności finansowe. W tym roku musi spłacić z tytułu uzyskanej pomocy publicznej około 5,5 mln euro oraz 4,2 mln euro innym wierzycielom. Państwo francuskie domaga się również od RN odszkodowania w wysokości prawie 11,6 mln euro. W sumie zadłużenie RN wynosi obecnie ok. 24,4 mln euro.

Partia, której jesienią 2017 r. francuski bank Societe Generale bez wyjaśnień zamknął konta, tłumaczy swe trudności wydatkami poniesionymi na kampanie wyborcze, na które banki odmawiają pożyczek. RN oskarżyło francuskie banki o nieudzielanie mu pożyczek przed wyborami, co zdaniem jego przedstawicieli miało blokować działalność partii oraz prowadzenie kampanii wyborczej.

Marine Le Pen przewodzi partii od 2011 r. W roku 2019 ogłosiła, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2022 roku.

Le Pen znana jest ze swoich prorosyjskich poglądów oraz częstych kontaktów z dyplomatami rosyjskimi z ambasady w Paryżu. Gdy w 2014 r. partia otrzymała pieniądze od FCBR, uznano to za poparcie Kremla dla szefowej partii.

Według portalu śledczego Mediapart borykające się z poważnymi problemami finansowymi RN poratował pożyczką wysokości 8 mln euro francuski biznesmen Laurent Foucher, prowadzący interesy głównie w Afryce. Pożyczka, która przeszła przez mający siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bank, została zwrócona. Jak informował Mediapart, nie wiadomo jednak skąd pochodziły pieniądze.

We wrześniu 2017 r. weszła w życie ustawa zabraniająca partiom politycznym zaciągania pożyczek w bankach spoza UE oraz u innych państw.