Już 29 września w Krakowie zostaną odtworzone epizody z kampanii moskiewskiej polskiej armii dowodzonej przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Punktem kulminacyjnym będzie odtworzenie w formie inscenizacji hołdu ruskiego z obrazu Jana Matejki. Event jest elementem projektu Pola Chwały realizowanego od 28 do 30 września w Niepołomicach.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, happening będzie miał formę pochodu, który przejdzie z Rynku Głównego na Bulwar Czerwieński. Na jego trasie wyznaczono przystanki edukacyjne, w ramach których grupy rekonstrukcyjne koordynowane przez członków Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej odtworzą poszczególne elementy kampanii hetmana Żółkiewskiego.

Punktem kulminacyjnym inscenizacji będzie przedstawienie-na wzór obrazu Jana Matejki. Członkowie grup rekonstrukcyjnych odtworzą sceny hołdu ruskiego złożonego królowi Zygmuntowi III w Warszawie przez carów Szujskich. Całość będzie symboliczną relacją kampanii moskiewskiej w bardzo widowiskowej i atrakcyjnej formie, opatrzoną komentarzem historycznym z diariusza samego hetmana Żółkiewskiego, a także z dzieł ks. Piotra Skargi oraz Jana Piotra Sapiehy. Happeningowi mają towarzyszyć konkursy z wiedzy na temat historii XVII wieku.

Organizatorem happeningu jest krakowski oddział ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej skupiającego studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych, którzy za cel stawiają sobie promocję zainteresowania historią oraz bieżącą polityką. Członkowie organizacji przeprowadzili dotąd szereg konferencji i spotkań eksperckich, a także akcji informacyjnych oraz happeningów historycznych. Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej jest właśnie krakowski event pod nazwą Diariusz z kampanii moskiewskiej organizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. portal Niezależna.pl.

Poprzez inscenizację kampanii moskiewskiej, członkowie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej chcą przypomnieć postać hetmana Żółkiewskiego, a przede wszystkim jego projekt politycznej unii z rosyjskim bojarstwem opartej na zasadzie równych z równymi. Happening ma przedstawić w należytej dla tej historii formie to jedno z największych zwycięstw polskiej armii i polskiego dowództwa.

Zachęcamy do udziału w happeningu w sobotę 29 września od godz. 11 w Krakowie.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie studencidlarp.pl.