"Otrzymaliśmy informację o kolejnym dodatnim wyniku, tym razem u pacjentki, która w poniedziałek została wypisana do domu" - poinformowała w komunikacie przesłanym mediom rzeczniczka Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) Monika Mróz. Dodała, że badania pacjentce zostały zrobione w ramach przesiewowych testów wykonanych personelowi i pacjentom szpitala po tym, jak w BCO potwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa.

Mróz poinformowała, że kobieta była pacjentką oddziału onkologii klinicznej, która wypisana została w poniedziałek do domu i przebywała w izolacji do czasu otrzymania wyniku. Dodała, że badania personelu oddziału, na którym przebywała pacjentka, dały wynik ujemny. Badaniom mają być poddani także pacjenci tego oddziału.

Mróz poinformowała, że oddział w najbliższych dniach zostanie poddany dezynfekcji, a w związku z tym do piątku zostaną częściowo wstrzymane planowe przyjęcia. Mróz wyjaśniła, że oddział działa na dwóch piętrach; przyjęcia zostają wstrzymane na IV piętro.

- 15 pacjentów przebywających na oddziale zostanie poddanych przesiewowym testom i wypisanych do domu z informacją o konieczności pozostania w izolacji do czasu otrzymania wyników

 - dodała. Podała też, że trzech pacjentów, u których leczenie nie może zostać przerwane na czas dekontaminacji przeniesionych zostanie na pododdział leczenia bólu.

O pierwszych pięciu przypadkach koronawirusa u pracowników BCO z zakładu patomorfologii placówka informowała w niedzielę wieczorem. W związku z tym szpital zapowiedział zrobienie przesiewowych testów pracownikom i pacjentom. W sumie wykonano 500 testów, pierwszych 70 jeszcze w niedzielę. Jeden z tych testów, u pracownika zakładu radioterapii, okazał się dodatni.

O kolejnych dwóch zakażonych pracownikach BCO poinformowało w środę rano. Dodatni wynik testu dotyczy osoby, która miała wrócić ze zwolnienia lekarskiego oraz pracowniku administracji. Jak informowała Mróz, źródłem zakażenia nie jest szpital, a pochodzą z ognisk z zewnątrz.

- W związku z dynamiczną sytuacją, decyzją dyrekcji szpitala rozpoczynamy sukcesywną dekontaminację przestrzeni szpitalnej

 - poinformowała Mróz w popołudniowym komunikacie. Dezynfekcji poddano już zakład patomorfologii i radioterapii, obecnie dezynfekowane są pokoje administracyjne.

Mróz poinformowała też, że do końca tygodnia testom na COVID-19 poddany zostanie cały personel szpitala. "Testy wykonujemy także pacjentom do planowych przyjęć na oddziały szpitalne, a także pacjentom wypisywanym do domu" - powiedziała. Zapewniła, że "praca szpitala jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur i wzmożonej ochrony".