W Senacie przedstawiona ma zostać też informacja premiera w sprawie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Odbędzie się również drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa. Senat chce zaapelować w uchwale do Rady Ministrów i innych instytucji państwowych, by w stanie epidemii "nie stosować prawa stronniczo, uprzywilejowując rządzących i ich zwolenników wobec reszty obywateli".

Odbędą się też głosowania nad rozpatrzonymi ustawami, m.in. nad nowelizacją ustaw podatkowych, nowelizacją ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB, nowelizacją ustawy o drogach publicznych oraz nowelizacją ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.