Według madryckiej rozgłośni Cope najwięcej wniosków o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego trafiło do banków Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell oraz Bankinter.

Zgodnie z zatwierdzonymi w marcu przez rząd Hiszpanii przepisami osoby poszkodowane w efekcie kryzysu wywołanego przez Covid-19 mogą opóźnić spłatę zaciągniętych kredytów hipotecznych maksymalnie o rok.

Około połowa ze wszystkich wniosków o odroczenie spłaty kredytów hipotecznych trafiła dotychczas do trzech banków: Santander, BBVA oraz Bankia. Dwa ostatnie wydały pozytywną decyzję dla odpowiednio 25,1 tys. i 28,4 tys. wnioskodawców, podczas gdy Santander odmawia udzielenia informacji w tej sprawie.

Na podstawie wprowadzonych w połowie marca przez rząd Hiszpanii przepisów związanych z epidemią, kredytobiorcom został wydłużony o 12 miesięcy czas spłaty pożyczek hipotecznych oraz o pół roku kredytów konsumpcyjnych.

W maju hiszpańskie media informowały, że liczba wszystkich wniosków złożonych do banków w sprawie opóźnienia spłaty kredytów, zarówno hipotecznych jak i konsumpcyjnych, może przekraczać pół miliona.