- Dwie trzecie Polaków wyszło, by się z nim spotkać, gdy on przemierzał kraj. To właśnie wtedy, jak podkreślają historycy, Jan Paweł II zjednoczył Polskę, pobudził jej mieszkańców nie do rewolucji politycznej, ale duchowej, przypominając im, że są dziećmi Boga stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo, że mają przeznaczenie, tożsamość i wolność, której nie mogą odebrać żadni ziemscy despoci – wyjaśnił internautom. 

Purpurat zwrócił uwagę, że podczas tamtych spotkań w czerwcu 1979 r. Polacy zobaczyli, że są ich miliony. Przywołał scenę, gdy rzesze ludzi zaśpiewały podczas modlitwy z papieżem „My chcemy Boga”.

Zaznaczył, że w tamtych dniach w ciągu 9 dni papież pokonał komunistów i odniósł sukces dzięki swemu orędziu o wolności, godności i świętości życia.

Wykonane przez rzeźbiarkę Carolyn Palmer popiersie Jana Pawła II zostało umieszczone przy południowo-wschodnim wejściu do nowojorskiej katedry w 2018 r, obok popiersia papieża Pawła VI. W północnym przedsionku wiernych witają z kolei popiersia Benedykta XVI i Franciszka – również zaprojektowane i wykonane przez tę samą artystkę. Wszyscy czterej papieże odwiedzili nowojorską katedrę.