"W następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych"

- czytamy w komunikacie wydanym przez arcybiskupa poznańskiego, Stanisława Gądeckiego.

W komunikacie abp Gądecki podkreślił, że ta decyzja "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka" w kwestii ochrony małoletnich i "dochodzenia do prawdy" względem postawionych zarzutów.

Metropolita poznański - do czasu podjęcia innych decyzji - posiada "wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących w toku, czy też nowych".

O powiadomieniu Stolicy Apostolskiej o sprawie biskupa kaliskiego poinformował 16 maja, po premierze filmu "Zabawa w chowanego" braci Sekielskich, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, abp Wojciech Polak.

"Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwracam się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania" - podał w oświadczeniu abp Polak.

Film "Zabawa w chowanego" opisuje przypadki pedofilii wśród polskich księży. Prezentuje on historię trzech chłopców - braci Bartłomieja i Jakuba oraz Andrzeja, wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej. W filmie pokazano również, jak biskup kaliski miał tuszować przestępstwa seksualne podległych mu księży. Kaliska kuria po premierze filmu wydała oświadczenia, w którym zaznaczyła m.in, że posiada "pełną dokumentację potwierdzającąj zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary każdego przypadku pedofilii osób duchownych w latach 2012-2020".

[polecam: pełnej dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary każdego przypadku pedofilii osób duchownych w latach 2012-2020.].