Nowi proboszczowie zastąpią dotychczasowych, którzy przechodzą na emeryturę.

  • Ks. dr Tadeusz Balewski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Aleksandra w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w domu rodzinnym. Jego miejsce zajmie ks. Mirosław Jaworski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Stefana w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.
  • Ks. Stanisław Dobkowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta. Zastąpi go ks. Paweł Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii MB Bolesnej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim.
  • Ks. Marek Gałęziewski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkanie w tej parafii, w charakterze rezydenta. Jego miejsce zajmie ks. Jacek Laskowski, dotychczasowy rezydent w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim i rejonowy wizytator nauczania religii oraz rejonowy duszpasterz młodzieży.
  • Ks. Grzegorz Jasiński, dotychczasowy proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, w dekanacie pruszkowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w parafii św. Józefa w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim, w charakterze rezydenta. Zastąpi go ks. Jacek Zbyszyński, dotychczasowy administrator parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim.
  • Ks. Ireneusz Pasiak, dotychczasowy proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w pomieszczeniach przy Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach, w dekanacie konstancińskim. Na jego miejsce mianowany został ks. Jacek Sołtyka, wikariusz parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie, w dekanacie ochockim.
  • Ks. dr Zbigniew Szymański, dotychczasowy proboszcz parafii św. Barbary w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, odchodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Katolickim im. Piusa XI „Roma” w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim. Zastąpi go ks. Tomasz Zaperty, dotychczasowy rezydent w parafii MB Fatimskiej w Warszawie, w dekanacie ursuskim oraz rejonowy wizytator nauczania religii i diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Dodatkowo, nominowani na urząd proboszcza zostali:

  • Ks. Leszek Kwiatkowski, dotychczasowy prokurator w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, skierowany do organizowania tworzącej się parafii w Mysiadle, z zamieszkaniem w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.
  • Ks. Marcin Łuczak, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dekanacie konstancińskim.
  • Ks. Robert Tomasik, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dekanacie konstancińskim, mianowany proboszczem parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.