Przed budynkiem Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie trwa konferencja prasowa. Minister spraw wewnętrznych, Mariusz Kamiński, podziękował służbom zaangażowanym w zwalczanie epidemii.

- W marcu, kiedy dotarła do nas fala pandemii, z dnia na dzień musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Służby musiały podjąć błyskawicznie nieznane sobie zadania, które zrealizowano w sposób niezawodny - powiedział szef MSWiA.

- Chciałem dziś podziękować wszystkim funkcjonariuszom za ogromny trud i wysiłek i zaangażowanie, jakie włożyli w przestrzeganie zasad dyscypliny społecznej w pierwszym etapie epidemii, kiedy mogła eksplodować, kiedy mogliśmy mieć niewydolność służby zdrowia, dziesiątki tysięcy osób jednocześnie wymagających pomocy. Tego wszystkiego uniknęliśmy, dzięki determinacji i wspaniałej postawie służby zdrowia i służb sanitarnych. Chciałbym jednak też podziękować policji za ich służbę 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, za ich wysiłek w przestrzeganiu zasad dyscypliny

- dodał minister.

Kamiński podziękował również Straży Granicznej, która musiała z dnia na dzień "odbudować granice wewnętrzne UE", oraz Straży Pożarnej, która zaangażowała się w rozstawianie namiotów-śluz przed szpitalami. Złożył również podziękowania wojewodom za "realizację zadań w terenie".

- Służby oraz urzędnicy podlegli MSWiA wykazali się wielkim zaangażowaniem i oddaniem. Jako minister spraw wewnętrznych, w imieniu obywateli chcę wam podziękować. Uratowaliście zdrowie i życie dziesiątek tysięcy polskich obywateli

- powiedział szef MSWiA.