W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 maja w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III. Forma zajęć dla nich ma zależeć od warunków epidemicznych w gminie i od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla uczniów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wczoraj na konferencji prasowej poinformował, że do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość.

"Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne – 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym. Po stronie dyrektora szkoły pozostaje decyzja o formie i terminie wydania świadectw uczniom"

– poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska pytana o to, jak będzie wyglądać zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów.

"Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią, w tym ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek, dyrektor może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym. Może on wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów. Jest możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo również w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła" – wskazała rzeczniczka. Podkreśliła, że najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Ostrowska pytana, czy MEN planuje przygotować wytyczne dla szkół, dotyczące zakończenia roku szkolnego, odpowiedziała:

"Nie będziemy wydawali dodatkowych wytycznych ani zaleceń w tej kwestii. Apelujemy do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego".

Podobnie wyglądało pod koniec kwietnia tego roku zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla tegorocznych maturzystów. Także wówczas, to dyrektorzy szkół mieli określić taki tryb odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły, by był on bezpieczny.