Zgodnie z nowymi wytycznymi, lotniczy przewóz pasażerski jest dopuszczalny pod warunkiem m.in. dezynfekcji samolotu, zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na jego pokładzie, przewożenia nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc - podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) na swojej stronie internetowej, chodzi o nowe przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jako Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ULC podaje, że zgodnie z nowymi przepisami działalność związana z lotniczym przewozem pasażerskim jest dopuszczalna pod warunkiem: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu; czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność – po każdym odcinku lotu z pasażerami; dezynfekcji samolotu raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną.

Kolejnym warunkiem jest przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

ULC podał, że rozporządzenie określa również sposób postępowania z wypełnionymi kartami lokalizacji podróżnego oraz zasady przewozu pasażerów. Zgodnie z rozporządzeniem, "można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego".

"Zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym pasażera, którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C; który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego; który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki"

czytamy.

Ponadto, rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w samolotach – obowiązek nie dotyczy personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Jednocześnie ULC przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, do 6 czerwca br. obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych.

"Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty przewożące pasażerów z wyjątkiem: lotów cargo; lotów bez ładunku i bez pasażerów; lotów o statusie HOSP, HUM, STATE, HEAD, innych lotów wykonywanych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (np. na hasło RATOWNIK); lotów w celu ochrony porządku publicznego (np. na hasło GARDA); lotów do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020; lotów na zlecenie Prezesa Rady Ministrów lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich"

czytamy.

Zakazowi nie podlegają również loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli oraz loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl