Wśród ujawnionych danych 190 233 osób są też polskie nazwiska mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny.

Na stronie lietuviaisibire.lt/represuotieji wskazane jest imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania w okresie represji, charakter doznanej represji, rok i region zesłania lub więzienia w Związku Sowieckim, los osoby represjonowanej.

„Ta lista ponad 190 tys. osób i ich dane, które opublikowaliśmy, nie jest listą zamkniętą. Ona będzie ciągle uzupełniana m.in. o nazwiska osób, które ucierpiały już po śmierci Stalina”, po 1953 roku

- powiedziała dyrektor generalna LGGRTC Terese Birute Burauskaite.

Dyrektor szacuje, że wykaz osób represjonowanych na Litwie w czasach radzieckich ostatecznie będzie się składał z około 250 tys. osób.

Informacje na temat przestępstw stalinizmu zaczęto gromadzić w 1988 roku po powołaniu przez ruch niepodległościowy Sajudis specjalnej komisji. Ogółem zebrano ponad 150 tys. świadectw – dokumentów, listów, zeznań dotyczących represji, o zbrojnym i obywatelskim ruchu oporu.

Materiały te, wraz z dokumentami archiwalnymi oraz publikacjami na temat represji, zostały zawarte już w pięciu tomach publikacji „Ludobójstwo ludności litewskiej”.

„Teraz postanowiliśmy dane przenieść do internetu, by były powszechnie dostępne” - powiedziała Burauskaite.

Szacuje się, że w czasie okupacji sowieckiej Litwa straciła około 800 tys. mieszkańców. Blisko 300 tys. trafiło do więzień, łagrów, zostało zesłanych na Sybir. Pozostali wyjechali z Litwy, uciekając przed reżimem.