W 2019 r. IPN ustanowił Nagrodę Semper Fidelis – coroczne wyróżnienie dla osób, instytucji i organizacji społecznych za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

– napisał w przesłanej w poniedziałek PAP informacji p.o. rzecznika prasowego IPN Adam Stefan Lewandowski.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest prezes IPN dr Jarosław Szarek. Nagroda ma charakter honorowy, a laureaci otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Jak przypomniał Lewandowski, jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie.

W 2019 r. zdobywcami wyróżnienia zostali: harcmistrz Stefan Adamski, czasopismo "Wołanie z Wołynia", ksiądz Roman Dzwonkowski, żołnierz AK płk Weronika Sebastianowicz oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Specjalne wyróżnienie otrzymał Wiesław Helak.

Kandydatów do drugiej Nagrody można zgłaszać elektronicznie do 15 lipca 2020 r. za pomocą formularza umieszczonego na stronie IPN.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/100362,Instytut-Pamieci-Narodowej-uroczyscie-oglasza-rozpoczecie-drugiej-edycji-Nagrody.html