W obiekcie Bramy Berlińskiej zaprezentowanych zostanie ponad 20 egzemplarzy broni ręcznej wykorzystywanej przez żołnierzy walczących o Kostrzyn podczas największego konfliktu zbrojnego w historii, a także kilka wzorów hełmów.

„Od wielu lat do zbiorów naszego muzeum trafiają egzemplarze broni ręcznej i wyposażenia armii walczących w samym Kostrzynie jak i w rejonie nadodrzańskim. Są to znaleziska ze Starego Miasta i dary osób prywatnych. Sporą liczbę stanowią też egzemplarze broni zarekwirowane i przekazane nam przez policję”

– powiedział dyr. Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba.

Na wystawie będzie można obejrzeć różne typy broni używane w czasie walk o Kostrzyn nad Odrą, które miały miejsce w 1945 r. Prezentowane egzemplarze broni ręcznej oraz środki ochronne były wyposażeniem Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Wehrmachtu i innych formacji.

Wystawa została podzielona na cztery bloki tematyczne. W pierwszym prezentowane jest uzbrojenie osobiste Wojska Polskiego do 1939 roku. W drugim będzie można zobaczyć uzbrojenie Armii Czerwonej, a w trzeciej części znajdują się elementy uzbrojenia i wyposażenia Wehrmachtu, a w czwartej części znalazła się szeroko pojęta broń i wyposażenie zdobyczne.

Elementem ekspozycji jest też diorama stanowiska obrońców twierdzy z 1945 r. Dodatkowo prezentację wzbogacają zdjęcia ze zbiorów Muzeum i prywatnych. Wszystkie opisy i podpisy wykonano w języku polskim i niemieckim.

Organizacja ekspozycji trwała kilka miesięcy. Muzeum musiało zakupić specjalne gabloty antywłamaniowe, zainstalować monitoring i inne zabezpieczenia wymagane przy prezentacji broni. To wiązało się również ze sporymi wydatkami, niektóre z nich dofinansowała UE.

Pierwotnie, wystawa miała być otwarta podczas obchodów 75. rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn, w marcu br., ale z uwagi na pandemię koronawirsua wydarzenie nie doszło do skutku.

Twierdza Kostrzyn wraz z pozostałościami Starego Miasta to najważniejszy zabytek Kostrzyna nad Odrą, a zarazem jego największa atrakcja turystyczna. Jej historia sięga XVI w. W 1630 r. założono w niej pierwszy regularny regiment armii pruskiej w okresie rządów Hohenzollernów i dlatego Kostrzyn nazywany był także kolebką pruskiego militaryzmu.

Twierdza była świadkiem wielu historycznych wydarzeń i konfliktów zbrojnych. W lutym i marcu 1945 r. ciężka artyleria Armii Czerwonej ostrzeliwała Kostrzyn tak długo, aż został on zrównany z ziemią.

Zabytkowym kompleksem opiekuje się samorządowe Muzeum Twierdzy Kostrzyn obejmujące jedyny w swoim rodzaju powierzchniowy pomnik - zniszczoną w 1945 r. i do dziś nieodbudowaną kostrzyńską Starówkę z zachowaną siecią wybrukowanych ulic i chodników, z ruiną zamku, kościoła i kamienic, wraz z odrestaurowanymi obiektami XVI-wiecznej twierdzy bastionowej.