W Polsce (innych byłych państwach socjalistycznych) Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku Święto Dziecka obchodzono 22 września. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Inne święta dziecięce pokrewne:
- Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)
- Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)
- Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja)
- Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca)
- Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)
- Dzień Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca)
- Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października)
- Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15 października)
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada)

Wszystkim dzieciom małym i tym dużym życzymy dużo prezentów i słodyczy :)