"Na pytanie o działania Agaty Dudy jako pierwszej damy 26,5 proc. ankietowanych oceniła je >>zdecydowanie pozytywnie<<, 31,7 proc. – >>raczej pozytywnie<<, 14 proc. – >>raczej negatywnie<<, a 27,8 proc. – >>zdecydowanie negatywnie<<"

- podaje portal.

Ankietowanych zapytano również, "czy żona prezydenta dobrze reprezentuje Polskę w trakcie wizyt zagranicznych i spotkań z przywódcami państw".

"Zdaniem 34,9 proc. badanych pierwsza dama robi to >>zdecydowanie dobrze<<, a 40,2 proc. uważa, że >>raczej dobrze<<. Przeciwnego zdania jest 25 proc. respondentów - 12 proc. sądzi, że >>raczej źle<<, 13 proc. że >>zdecydowanie źle<<

- czytamy.

Sondaż przeprowadziła na zlecenie DoRzeczy.pl pracownia Estymator w dniu 25 maja 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.