W sobotę obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ustanowiony przez Sejm w 2006 r.

"Pragniemy bardzo serdecznie pozdrowić rodziców zastępczych, a także wszystkie środowiska, służby i organizacje współtworzące system pieczy zastępczej w Polsce: rodziny wspierające i pomocowe, wychowawców placówek opiekuńczych, sędziów sądów rodzinnych, kuratorów rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych profesji i zawodów pomocowych"

- napisali Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda w życzeniach z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zamieszczonych na stronie Kancelarii Prezydenta.

Złożyli wyrazy najwyższego uznania osobom, które na co dzień sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka i w różnych placówkach wsparcia.

Para prezydencka przypomniała, że w zeszłym roku minęło trzydzieści lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, która stanowi, że dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. "Także trzydzieści lat temu, wraz z drugą reformą samorządową, zmienił się system pieczy zastępczej tak, aby miał on możliwie najbardziej prorodzinny charakter" - wskazał prezydent z małżonką.

Wyrazili zadowolenie, że coraz więcej dzieci pozostających w pieczy zastępczej przebywa w rodzinach zastępczych, a coraz mniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. "Rodzice zastępczy tworzą środowisko, w którym dziecko doświadczające problemów życiowych może odnaleźć poczucie bezpieczeństwa, rozwijać się, a także na nowo budować relacje rodzinne i kształtować postawy społeczne" - podkreślili.

Para prezydencka złożyła życzenia satysfakcji z podejmowanych działań wszystkim osobom zaangażowanym w proces zapewnienia pieczy zastępczej.

"Niech dobro dziecka będzie dla Państwa nie tylko najwyższym prawem, ale także największą nagrodą. Rodzicom i dzieciom życzymy prawdziwie rodzinnego ciepła i radości każdego dnia" - napisali.

Do pieczy zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie są w stanie należycie wypełniać swoich obowiązków. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania. Powinno tam przebywać, dopóki nie będzie możliwości jego powrotu do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że na koniec 2019 r. w różnych formach pieczy zastępczej w Polsce wychowywało się łącznie 72 453 dzieci. Według resortu zdecydowana większość, bo 77 proc. dzieci, które muszą zostać umieszczone w pieczy zastępczej, może znaleźć dom w formach rodzinnych.