Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku Marek Stuba powiedział, że resocjalizacja przez pracę ma znaczenie, dlatego w ramach opracowanego programu readaptacji społecznej osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie uszyli maseczki, które w zostały przekazane do Sztumskiego Centrum Kultury.

"300 maseczek uszytych przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim trafiło do Domu Pomocy Społecznej. To odpowiedź na potrzeby placówki, której podopieczni są najbardziej narażeni na skutki zakażenia koronawirusem. W najbliższym czasie funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku przekażą 2000 maseczek na rzecz Urzędu Gminy w Nowym Stawie"

- powiedział Stuba.

Od 30 maja wejdzie w życie kolejny duży etap znoszenia obostrzeń. Najważniejszą zmianą jest ta dotycząca obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Noszenie maseczek w przestrzeni otwartej nie będzie obowiązkowe, jednak Służba Więzienna w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" nie zaprzestaje szycia. W sklepach, środkach komunikacji publicznej i kościołach maseczki nadal będą obowiązkowe.