Rząd zdecydował, że od soboty 30 maja zniesiony zostanie limit wiernych mogących uczestniczyć w mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Obowiązywać będą jednocześnie reżimy sanitarne dotyczące zachowania odległości co najmniej 2 metrów między wiernymi oraz noszenia maseczek.

W związku z tą decyzją, w środę abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się z apelem do biskupów diecezjalnych.

- Zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie (...) sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem

- napisał w wydanym komunikacie abp Gądecki.

Po ogłoszeniu decyzji o zniesieniu limitów i apelu przewodniczącego KEP, kolejne diecezje ogłosiły odwołanie dyspensy dla większości wiernych.

W Archidiecezji Krakowskiej abp Marek Jędraszewski ogłosił, że przestaje obowiązywać "ogólna dyspensa", jednak została ona utrzymana dla wiernych w wieku powyżej 65 lat, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy "czują obawę przed zarażeniem".

- Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach - napisał abp Jędraszewski.

Metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc zdecydował, że ogólna dyspensa na terenie archidiecezji zostanie odwołana z dniem 6 czerwca, za zachowaniem wyjątków, o których pisał abp Gądecki. 

"Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy" - czytamy w dekrecie abp. Skworca. Jednocześnie, w archidiecezji katowickiej przywrócone zostaną odwiedziny chorych z posługą sakramentalną oraz duszpasterstwo dzieci i młodzieży.

- Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID-19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary

- napisał w słowie do wiernych Archidiecezji Warszawskiej metropolita, kard. Kazimierz Nycz.

W Archidiecezji Warszawskiej dyspensa pozostała utrzymana dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji lub mających wskazania władz sanitarnych oraz osób sprawujących opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi.

- Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy - napisał kard. Nycz.


Zgodnie z apelem abp. Gądeckiego, o zniesieniu dyspensy zdecydowali również biskupi pozostałych diecezji w Polsce. Szczegóły dostępne są na stronach internetowych poszczególnych diecezji.


Rząd w przedstawionych w środę poluzowaniach przedstawił również możliwość organizacji zgromadzeń w otwartej przestrzeni, których liczebność nie przekracza jednak 150 osób. W związku z tym, część biskupów, nawiązując do propozycji przedstawionej w apelu przewodniczącego KEP, przedstawiło ogólne wytyczne dotyczące organizacji procesji Bożego Ciała. 

- Proszę księży proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów - zaapelował kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

W dekrecie arcybiskupa poznańskiego podkreślono zaś, że na terenie archidiecezji "nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii".

- W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji - napisał metropolita poznański.


Biskupi ordynariusze zgodnie apelują o to, by w świetle nowych poluzowań, trzymać się zaleceń sanitarnych takich, jak zachowanie odpowiednich odległości, zasłanianie ust i nosa, zachowanie higieny. Hierarchowie podkreślają, że wciąż preferowane jest przyjmowanie komunii św. na rękę.