30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku przypada on w sobotę. Minister rodziny podkreśliła, że jest to okazja do podziękowania i przyjrzenia się systemowi pieczy zastępczej w Polsce.

Zwróciła uwagę, że rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy instytucjonalnych form pieczy zastępczej, "każdego dnia udowadniają swoje ciche bohaterstwo, oddając cząstkę siebie dla drugiego człowieka i pozwalając mu rozwinąć skrzydła".

- Dzięki ich pracy dzieci otrzymują to, co najważniejsze, czyli bezpieczny dom i poczucie bycia dla kogoś ważnym. Z okazji wyjątkowego święta, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pragnę szczególnie podziękować za otwarte serca i za codzienny trud

 – dodała szefowa resortu rodziny.

Przypomniała, że w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie pieczy zastępczej w Polsce. W ostatnich latach jednym z kluczowych wyzwań systemu pieczy zastępczej jest jej deinstytucjonalizacja. Proces ten w Polsce polega na wzmacnianiu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz na ograniczaniu roli instytucjonalnych form pieczy zastępczej, jak również na zmienianiu ich charakteru.

- Podejmujemy szereg działań mających na celu dalszy intensywny rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci – chodzi o to, by jak najmniej dzieci umieszczanych było w pieczy zastępczej. Drugą bardzo ważną kwestią jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ich profesjonalizacja, a także obniżenie liczebności placówek opiekuńczo-wychowawczych i zakaz umieszczania w nich dzieci młodszych

 – wskazała Maląg.

Podkreśliła, że bardzo ważne jest też wspieranie rodzin poprzez skuteczne programy usamodzielniania, aby dzieci mogły wrócić do bezpiecznego domu i rodziny biologicznej.

Ze wstępnych danych resortu rodziny wynika, że na koniec 2019 roku w pieczy zastępczej w Polsce umieszczonych było 72 453 dzieci.

Do pieczy zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie są w stanie należycie wypełniać swoich obowiązków. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania; powinno tam przebywać, dopóki nie będzie możliwości jego powrotu do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza - spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa; rodzinny dom dziecka. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej, to placówki takie jak domy dziecka, placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, czy specjalistyczno-terapeutycznego.