- Nasza inicjatywa kierowana przez Ministerstwo Klimatu zyskała poparcie kolejnego państwa członkowskiego. Cypr dołączył do naszej grupy, która uważa, że gaz ziemny ma ważną rolę do odegrania w transformacji w stronę neutralności klimatycznej

- podał na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej.

20 maja osiem państw - Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry - przesłało list Komisji Europejskiej przekonując, że gaz ziemny będzie kluczowym narzędziem w staraniach o osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Kraje będą naciskać na Unię, by ta wsparła finansowo i nie wykluczała technologii opartych na gazie ziemnym w dojściu do neutralności klimatycznej.

Sygnatariusze dokumentu skierowanego do Komisji Europejskiej, którego Polska była inicjatorem, podkreślają, że Europejski Zielony Ład, przewidujący osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej po 2050 roku (emisja CO2 będzie się równała pochłoniętej), zakłada uruchomienie znacznych inwestycji, które pozwolą stać się Europie klimatycznym liderem.

- Aby tego dokonać, polityki Unii Europejskiej powinny zapewniać synergię i elastyczność systemową, nie ograniczając jednocześnie konkurencyjności, stabilności dostaw energii i przystępności cenowej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Odchodząc od stałych paliw kopalnych, musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, a także uwzględnić społeczne i ekonomiczne aspekty tego procesu, ze szczególnym naciskiem na przezwyciężenie konsekwencji obecnej sytuacji spowodowanej przez COVID 19

- zwróciło uwagę ministerstwo.

W dokumencie podkreślono, że polityka energetyczna i klimatyczna Unii powinna respektować różnice w poszczególnych krajach i przez to umożliwić im wdrożenie odpowiednio dostosowanych rozwiązań, które pozwolą im, jak i Wspólnocie, osiągnąć neutralność klimatyczną.

Według Ministerstwa Klimatu transformacja energetyczna Europy jedynie w oparciu o odnawialne źródła energii nie jest możliwa do zrealizowania z dnia na dzień, a jej koszty będą ogromne.

- Odchodzenie od węgla nie może wykluczyć jednocześnie innego paliwa kopalnego, jakim jest gaz ziemny, zwłaszcza że może on stanowić uzupełnienie dla OZE, bilansować je

 - uważa resort.

Odnosząc się do finansowania, państwa w dokumencie zwracają uwagę, że firmy operujące infrastrukturą gazową powinny mieć taki sam dostęp do kapitału zewnętrznego jak operatorzy systemów energii elektrycznej. Infrastruktura gazowa powinna mieć również dostęp do funduszy strukturalnych oraz pożyczek inwestycyjnych.

- Wsparcie ze strony UE dla dalszego rozwoju infrastruktury gazowej przyczyniającej się i usprawniającej transformację energetyczną jest konieczne. (...) Potencjalne zaprzestanie dalszego wsparcia rozwoju infrastruktury gazowej spowoduje, że walka ze zmianami klimatu będzie jeszcze dłuższa i znacznie droższa

 - zaznaczyła koalicja.

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował dziś w Brukseli, że gaz ziemny będzie odgrywał pewną rolę w transformacji Unii Europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej. Podkreślił, że Komisja Europejska podtrzymuje swój cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.