Wielki Głód, Katyń, masowe egzekucje i zsyłki – czy te zbrodnie mogą być rozpatrywane jako ludobójstwo?

Dlaczego „ludobójstwa Stalina” a nie „ludobójstwa ZSRS”?

Jaka była rola samego Stalina w kształtowaniu zbrodniczej polityki sowietów?

Jak na historię naszej części Europy patrzy amerykański badacz Norman M. Naimark?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć zaproszeni specjaliści.

Uczestnicy spotkania:

dr hab. Patrycja Grzebyk – prawnik, politolog, doktor habilitowana nauk prawnych. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie karnym. Związana jest z katedrą Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;

dr Łukasz Adamski – historyk i politolog. Jego specjalnością jest historia Europy Wschodniej. Zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr Jerzy Rohoziński – historyk i antropolog kultury, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, naukowiec Instytutu Pileckiego

moderator: Eryk Habowski z Instytutu Pileckiego

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_S6Qs_gV_SdaRuC874UD4PA