Prognozę wyniku drugiej tury wyborów przygotowano w dwóch wariantach.

Pierwszy ukazuje rozkład głosów wraz z respondentami, którzy nie deklarują poparcia dla żadnego z kandydatów, natomiast drugi ukazuje preferencje wyborcze ankietowanych, którzy deklarują poparcie tylko dla Andrzeja Dudy lub Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Poparcie dla kandydatów w przypadku drugiej tury wyborów wygląda następująco:

Andrzej Duda – 40,4  proc. głosów.
 
Rafał Trzaskowski – 36,7  proc. głosów

22,9  proc. respondentów deklaruje, że nie oddałoby głosu na żadnego z tych kandydatów.

Z kolei w wariancie badania, w którym nie są brane pod uwagę głosy respondentów deklarujących brak poparcia zarówno dla Dudy, jak i Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów, rozkład głosów wygląda następująco:

Andrzej Duda – poparcie na poziomie 52,4  proc.
 
Rafał Trzaskowski – poparcie na poziomie 47,6 proc.

Z sondażu wynika także, że Andrzej Duda cieszy się bardzo wysokim poparciem w grupie najmłodszych wyborców. Ciekawie wyglądają preferencje wyborcze w grupie wiekowej 25-29. W tym przedziale wiekowym oddanie głosu na prezydenta Dudę deklaruje ponad 84 proc. ankietowanych!

Rafał Trzaskowski może liczyć natomiast na poparcie najstarszych wyborców. Chęć oddania głosu właśnie na niego deklaruje ponad 70 proc. respondentów z grupy wiekowej powyżej 70. roku życia.

Powyższe dane nie uwzględniają respondentów, którzy zadeklarowali brak poparcia dla obu kandydatów podczas ewentualnej drugiej tury wyborów.

Badanie przeprowadziła pracownia Estymator w dniach 20-21 maja 2020 roku na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1001 osób dorosłych metodą CAVI