Marian Murman był autorem zdjęć wykorzystanych do popularnych pocztówek ukazujących widoki Gdańska.

Zdjęcia na wystawie „Gdańsk. Widok ogólny / fot. M. Murman” zostaną zaprezentowane w trzech kategoriach: „miasto”, „ludzie” i „port”.

Autor wystawy Jerzy W. Wołodźko z Muzeum Gdańska podkreślił, że Murman w latach 60. i 70. XX w. odegrał znaczącą rolę w gdańskim środowisku fotograficznym związanym ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików.

Większość zdjęć pokazuje obraz i klimat miasta z końca lat 60. XX w. Oprócz pięknych i znanych widoków Gdańska, pokazujemy kilka zdjęć obrazujących szarzyznę i beznadzieję czasów realnego socjalizmu epoki gomułkowskiej. Na wystawie zobaczymy też fragment obszernej i pełnej dokumentacji budowy Portu Północnego w Gdańsku, wykonanej przez Murmana w latach 70. XX w. Przekrój twórczości artysty, dopełniają wspaniałe portrety gdańszczan, powstające wówczas również w popularnym zakładzie "pod arkadami" na rogu ulicy Piwnej i Kołodziejskiej

- wyjaśnił autor ekspozycji w komunikacie prasowym przekazanym w czwartek przez Muzeum Gdańska.

Muzeum Gdańska posiada w swoich zbiorach ponad 6,5 tys. negatywów i pocztówek, autorstwa Mariana Murmana, z czego ponad 5 tys. pochodzi z darowizny przekazanej przez wdowę po artyście i jego syna.

Strona internetowa www.murman.pl zostanie uruchomiona w sobotę 30 maja o godz. 14.

Część z obszernej kolekcji negatywów Murmana będzie udostępniania sukcesywnie na portalu http://dziedzictwo-gdansk.pl.

Pochodzący z Iwonicza-Zdroju (Podkarpackie) Marian Murman (1922-2008) związał się na wiele lat z Gdańskiem. Fotografował od 14. roku życia, kiedy otrzymał pierwszy aparat fotograficzny. Ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. W połowie lat 50. XX wieku przeniósł się na Wybrzeże i w Gdańsku uzyskał tytuł mistrzowski.

Uprawiał przede wszystkim fotografię użytkową. Był kierownikiem w Zakładach Spółdzielczych „Fotoplastyka” w Gdańsku (do 1966 r.). Równocześnie opracowywał foldery i pocztówki dla wydawnictwa „Prasa-Książka-Ruch”. Uczył fotografii na wydziale grafiki użytkowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Uprawiał również malarstwo i organizował wystawy swoich prac w Gdańsku oraz w Rzeszowie.

Był nagradzany w wielu konkursach w kraju i za granicą, np. złotym medalem na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Użytkowej w Warszawie w dziedzinie fotografii sportowej. Otrzymał również nagrodę w konkursie „Welt des Sport 1985” w Ulm w RFN.

Po 2000 r. Marian Murman przekazał liczne negatywy dotyczące Gdańska i budowy portów w darze Państwowemu Archiwum w Gdańsku.