Po doniesieniach medialnych, kwestionujących prawidłowość zawarcia umowy na obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 św. Barbary w Sosnowcu, marszałek województwa Jakub Chełstowski zlecił przeprowadzenie wnikliwej kontroli. Departament Obsługi Prawnej i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego podjął czynności w październiku ubiegłego roku. W dniu 21 maja br. dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli przekazał marszałkowi informację nt. stwierdzonych nieprawidłowości, zaś ich skala wymagała podjęcia pilnych działań

– poinformował w środę rzecznik urzędu Sławomir Gruszka.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli zadecydował o odwołaniu ze stanowiska dyrektor szpitala. Główny zarzut dotyczył ustalania warunków w postępowaniach na wyłonienie firmy świadczącej usługi prawne w sposób preferujący określonego wykonawcę.

Wnioski z kontroli są podstawą do złożenia zawiadomienia do właściwej prokuratury. Zarząd Województwa podjął tę decyzję, kierując się troską o zachowanie odpowiednich standardów zarządzania powyższą jednostką

– dodał Sławomir Gruszka.

Kierowanie szpitalem zarząd województwa powierzył Ewie Ficy, wcześniej przewodniczącej Sekretariatu Ochrony Zdrowia Śląsko-Dąbrowskiej "S", a później dyrektorki szpitali w regionie.