Posiadający przed wojną prawa miejskie Czarny Dunajec zamieszkiwało około 300 Żydów. Podczas II wojny światowej Niemcy założyli tu obóz pracy dla Żydów, gdzie ze stu więźniów ponad 20 zostało rozstrzelanych na miejscu. Gdy w 1942 r. w ramach akcji Reinhardt Niemcy przystąpili do likwidacji społeczności żydowskiej regionu Podhala, w Czarnym Dunajcu rozstrzelano część mieszkańców, a resztę wywieziono do Nowego Targu, skąd przetransportowano ich dalej wraz z pozostałymi Żydami z Podhala, głównie do obozu zagłady w Bełżcu.

Inicjatorem akcji odnawiania zapomnianych cmentarzy żydowskich w Małopolsce oraz upamiętniania ofiar Holocaustu jest pochodzący z Nowego Sącza Dariusz Popiela - kajakarz górski, wieloletni reprezentant Polski w kajakarstwie slalomowym i olimpijczyk z Pekinu z 2008 r. Dzięki jego staraniom zostały już odnowione żydowskie cmentarze w Krościenku nad Dunajcem i Grybowie. Za swoją działalność Popiela otrzymał wyróżnienie POLIN 2017 przyznane przez Muzeum Historii Żydów Polskich oraz nagrodę im. ks. Stanisława Musiała przyznawaną za działalność na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiego pojednania.

Nasze działania zaczęliśmy od koszenia i ogrodzenia terenu. Działali tam eksperci Komisji Rabinicznej, wykonaliśmy badania georadarem i konsultowaliśmy się z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają przedwojenny cmentarz żydowski w Czarnym Dunajcu. Zlokalizowaliśmy cztery masowe groby, na miejscu których znajdą się stosowne tablice upamiętniające tamtejsze ofiary Holocaustu. Na kirkucie stanie też pomnik poświęcony wszystkim przedwojennym żydowskim mieszkańcom Czarnego Dunajca i okolic. W otoczeniu pomnika znajdą się tablice edukacyjne przybliżające historię Żydów z tych terenów.

– mówił PAP Dariusz Popiela.

W ramach projektu „Ludzie, nie liczby” zostaną imiennie upamiętnione wszystkie ofiary Holocaustu pochowane na czarnodunajeckim kirkucie. W przypadku tej miejscowości jest to możliwe, ponieważ zachowały się spisy mieszkańców, które rada żydowska musiała wykonać dla okupujących Polskę Niemców.

W projekt odnowy kirkutu w Czarnym Dunajcu jest także zaangażowana lokalna społeczność i Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu. Wsparcia udzieliło ponad stu darczyńców zbiórki internetowej, Żydowski Instytut Historyczny, Forum Dialogu oraz Konsulat Generalny Niemiec.