„Projekt, realizowany przy współpracy ministerstwa kultury oraz resortu rozwoju, ma na celu stworzenie wyjątkowego, unikalnego muzeum skarbów rozproszonej, sakralnej architektury drewnianej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej”

– podała diecezja.

Ks. Szymon Tracz, pełnomocnik projektu i dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, podał, że prace zostały rozpoczęte od wymiany gontowego pokrycia dachów kościołów św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, św. Mikołaja w Polance Wielkiej i św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach.

„Szczególnie ważna jest wymiana dachu w kościele w Polance Wielkiej, gdzie znajduje się jeszcze eternit. Użyty nowy, modrzewiowy gont, dzięki specjalistycznej impregnacji, będzie przyjazny dla mieszkańców drewnianych kościołów, w tym nietoperzy. Niebawem w obiektach konserwowanych w ramach naszego projektu rozpoczną się prace przy polichromiach ściennych oraz rzeźbionych ołtarzach”

– zapowiedział cytowany w komunikacie ks. Tracz.

XVI-w. kościół św. Mikołaja w Polance Wielkiej to jedna z największych drewnianych budowli zachowanych w Małopolsce.

Prace remontowo-konserwatorskie, przeprowadzone zostaną w ciągu niecałych trzech najbliższych lat, obejmą w sumie sześć kościołów pełniących kiedyś funkcję świątyń parafialnych (oprócz świątyń w Polance Wielkiej, Gilowicach i Nidku, także w Grojcu, Łodygowicach i Osieku - PAP) oraz XVIII-w. budynek, w którym znajdowała się niegdyś szkoła parafialna w Starej Wsi. Prace są niezbędne, by te obiekty przetrwały. Pięć z nich uległo już daleko idącej degradacji.

Na ten cel diecezja pozyskała z funduszy UE blisko 16,81 mln zł. Wartość projektu wynosi 19,77 mln zł. Różnicę diecezja pokryje z własnych pieniędzy.

Muzeum będzie miejscem organizacji szeroko pojętych działań kulturalno-edukacyjnych oraz naukowych, takich jak wystawy dzieł sztuki, wykłady, konferencje naukowo-badawcze, wernisaże artystyczne, koncerty muzyczne, warsztaty, które przyciągną naukowców, studentów, twórców ludowych, artystów, ludzi kultury, muzyków, a przede wszystkim turystów, pielgrzymów i mieszkańców, przez co zwiększy się szansa wzrostu dostępu do kultury.

Za pomocą wirtualnej rzeczywistości swoisty szlak turystyczno-kulturalny rozszerzony zostanie także o 14 zabytkowych kościołów drewnianych, które na co dzień pełnią funkcje świątyń parafialnych. Najstarszy z nich - kościół Św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej pochodzi z początku XVI w., a większość została wzniesiona w XVII w.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii położonych w województwach śląskim i małopolskim.