Informację o śmierci profesora podano na stronie internetowej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

O. Wacław Hryniewicz (OMI) urodził się 23 lipca 1936 r. w Łomazach w diecezji siedleckiej. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1953 r. w Markowicach, a święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 r. w Obrze z rąk biskupa pomocniczego diecezji katowickiej Juliusza Bieńka.

Był wybitnym teologiem i ekumenistą, znawcą teologii prawosławnej. Przez wiele lat był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Współtworzył Instytut Ekumeniczny KUL, będąc jego wieloletnim dyrektorem (do 2005 r.). Był konsultorem Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Watykanie (1979-1984), Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym (1980-2005) oraz członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu (1980-2005). Był także autorem wielu artykułów naukowych i książek teologicznych.

Otrzymał szereg nagród: im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (1994), im. Św. Brata Alberta (1994), im. Jana Długosza (2004), im. Ks. Józefa Tischnera (2005), a także odznaczeń: medal im. Anny Kamieńskiej (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004), medal 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2018).

W mediach społecznościowych wiele osób wspominało dziś o. Hryniewicza.