Strony przedstawiły zmienione zobowiązania i tymczasowy termin podjęcia decyzji przez Komisję upływa 22 lipca 2020 r.

- poinformowały służby prasowe Komisji.

Orlen już na początku maja przesłał do Brukseli propozycje ustępstw, tak by Komisja zgodziła się na jego połączenie z Lotosem. Środki zaradcze, jak określane to jest w języku prawniczym, zostały poddane tzw. testowi rynkowemu. Żadna ze stron nie informuje o jego wynikach, ale w poniedziałek Orlen złożył kolejny pakiet zmian.

Wcześniej termin wydania decyzji przez KE upływał 30 czerwca. Z uwagi na złożenie nowego pakietu środków zaradczych termin ten przedłużył się o dodatkowe 15 dni roboczych.

Z wcześniejszych informacji wynika, że Komisja ma obawy, że połączenie Orlenu i Lotosu, dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinerią ropy naftowej, może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.