Inwestycję zrealizuje firma Informer Med sp. z o.o. z Poznania. Wartości projektu to ok. 9,9 mln zł.

"Niedługo nastąpi przekazanie placu budowy"

- poinformowała Adwent.

Centralna Sterylizatornia w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu działała od 1998 roku, ale po awarii w 2017 roku nie uzyskała pozytywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego.

"To spowodowało jej całkowite wyłączenie z eksploatacji. W następstwie tego podpisana została umowa na wykonywanie usługi sterylizacji u świadczeniodawcy zewnętrznego. W przybliżonym okresie nieodwracalnej awarii uległa myjnia ultradźwiękowa i stacja uzdatniania wody. Ta sytuacja wymusiła zmianę organizacji pracy. Przez okres 22 miesięcy usługę sterylizacji wykonywano u świadczeniodawcy zewnętrznego, co wiązało się z wysokimi kosztami samej usługi, jak również kosztami dodatkowymi, jakie stanowił transport oraz zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich"

- wyjaśniła Adwent.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski powiedział, że to bardzo ważna inwestycja, na którą udało się pozyskać dofinansowanie unijne.

"Jest elementem większego projektu, którego celem jest przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrz szpitala przy zapewnieniu możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także podwyższenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów przez doposażenie i przebudowę Centralnej Sterylizatorni"

- podkreślił Glamowski.

Dodał, że łączne nakłady inwestycyjne na oba projekty planowane są na 24,6 mln zł. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 19,9 mln zł.

Od grudnia 2019 roku zmieniono organizację pracy i ograniczono koszty przez wydzierżawienie jednego autoklawu i dwóch myjni maszynowych, ale władze miasta nie chciały, aby było to rozwiązanie docelowe.

"Władze miasta, spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, dyrektor oraz pracownicy szpitala dążą do wybudowania nowej centralnej sterylizatorni. Mamy nadzieję, że powstanie ona do końca 2020 roku" - dodała Adwent.