Od poniedziałku w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla klas I-III. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna. Forma zajęć dla uczniów klas I-III ma być uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych.

"W związku z możliwością uruchomienia od dziś zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, monitorowaliśmy bieżącą sytuację. Jak wynika z danych przekazanych przez kuratorów oświaty, w pierwszym dniu uruchomienia szkół, z zajęć mogło skorzystać blisko 48 tys. uczniów najmłodszych klas, z prawie 7,5 tys. szkół publicznych i niepublicznych"

- poinformowała rzecznika Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Dostaliśmy dużo pozytywnych sygnałów w tej sprawie od rodziców, którzy z powodów zawodowych nie mogli zostać z dziećmi w domu. Dzięki uruchomieniu zajęć w szkołach, mieli możliwość wrócić do pracy" - dodała Ostrowska.