W efekcie pogarszających się warunków gospodarczych wynik finansowy netto firm spadł o 28,6 proc., co stanowi skalę bez precedensu - oceniła w komentarzu do danych GUS dr Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan. Dodała, że bieżąca sytuacja nie sprzyja eksportowi.

Jak podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny, przychody firm w I kw. br. wzrosły o 4,3 proc. rdr, ale koszty uzyskania były wyższe o 5,7 proc. Inwestycje firm wzrosły o 4,3 proc., wobec wzrostu o 22,8 proc. w tym samym okresie 2019 r.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan podkreśliła, że wzrostowi przychodów (4,3 proc. rdr) towarzyszył nieproporcjonalny wzrost kosztów (5,7 proc. rdr), tym samym zmniejszając przestrzeń zysku. Zaznaczyła, że w odniesieniu do działalności sprzedażowej te proporcje nie są znacząco lepsze: 3,8 proc. wobec 4,5 proc.

- W analizowanej populacji (firmy średnie i duże z wybranych sektorów) wynik finansowy ze sprzedaży odnotowuje tąpnięcie (-9,9 proc.) - wskazała. Zwróciła uwagę, że pogorszenie odnotował wynik na operacjach finansowych - niemal czterokrotny spadek na minusie, "co należy w dużym stopniu przypisywać dużemu osłabieniu złotego".

Ekspertka podkreśliła, że w efekcie drastycznie pogarszających się warunków gospodarczych wynik finansowy netto firm spadł o 28,6 proc., "co stanowi skalę bez precedensu". Zauważyła, że zysk netto wykazało 67,6 proc, firm (o 1,9 pkt proc. mniej przed rokiem), a ich przychody z całości działalności zdecydowanie spadły (72,7 proc. wobec 79,7 proc.).

- Łączny zysk wśród firm z dodatnim wynikiem wzrósł o 5,7 proc., natomiast skala strat wśród podmiotów notujących stratę wzrosła o 87,3 proc. rdr - zaznaczyła.

Buchholtz dodała, że odsetek firm zyskownych spadł do 73,4 proc. (o 2,6 pkt proc.), podobnie jak udział ich przychodów - 70,3 proc. (spadek aż o 15 pkt proc.). Podobny obraz, jak oceniła, daje wskaźnik rentowności netto - obniżył się on z 3,4 proc. do 2,4 proc., a w niektórych gałęziach był ujemny.

- Wynik pod kreską odnotowały m.in. hotelarstwo i gastronomia (-7.9 proc.), ograniczone administracyjnie przez 2 tygodnie I kwartału oraz doświadczające topniejącego popytu zagranicznego w niemal całym kwartale; czy transport i logistyka (-0,2 proc.), wtórne wobec skali aktywności w całej gospodarce - wskazała. Poprawę rentowności odnotowały m.in. działalność profesjonalna (5,4 proc.) oraz handel (1,7 proc.).

Poprawił się wskaźnik płynności, co prawdopodobnie związane jest z ostrożnością - oceniła ekspertka Konfederacji Lewiatan. Wyjaśniła, że ograniczenie aktywności niektórych branż odzwierciedla się w strukturze rodzajowej kosztów: spadku zużycia materiałów oraz wzroście wynagrodzeń i usług obcych.

Według Buchholtz bieżąca sytuacja gospodarcza nie sprzyja działalności eksportowej - wykazało ją nieznacznie mniej podmiotów (51 proc., spadek o 0,5 pkt proc.), spadły poziom sprzedaży oraz udział przychodów. Ekspertka zwróciła uwagę, że "podmioty realizujące taką działalność, mają lepsze charakterystyki ekonomiczno-finansowe, niż produkujący wyłącznie na kraj".

Nakłady inwestycyjne były wyższe o 4,3 proc. od notowanych w I kwartale 2019 roku (przed rokiem wzrost sięgnął 22,8 proc.), za co odpowiadały wyłącznie budynki - zwróciła uwagę ekspertka. Jej zdaniem należy się więc spodziewać, że skala realizowanych inwestycji będzie wygasać. Dodał, że nakłady inwestycyjne odnotowano m.in. przetwórstwie i handlu, natomiast ich wyraźny spadek dotknął logistyki. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl