Czerwińska przypomniała, że partia rządząca ma samodzielną większość w Sejmie. Dodała, że według jej wiedzy wnioski nie wpłynęły jeszcze do Sejmu.

- Tak się składa, że te wnioski jeszcze nie wpłynęły. Być może PO poszukuje uzasadnienia do nich

 - ironizowała rzecznik PiS.

- Naszym zdaniem dla tych wniosków również nie ma uzasadnienia. Czekamy oczywiście na ten dokument, będziemy się co do szczegółów odnosić, ale my nie znajdujemy żadnych podstaw do tego, żeby te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie

 - dodała Czerwińska.

Lider Platformy Obywatelskiej, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował na konferencji, że Koalicja Obywatelska złoży wnioski o wotum nieufności wobec trzech szefów resortów: ministra zdrowa Łukasza Szumowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić wobec ministra wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów.